Startsida
Hembygdsgården
Styrelsen m.m
Hänt
Program
Nostalgi
Fotogalleri
Länkar
Gästbok
Lingbo Hembygdsförening 2024
 

 

   
Ordförande:               Anders Olsson                              076 762 59 77 anders@leengbo.se  
Vice ordförande:        Tomas Fridholm 070 375 37 54 tomas.fridholm@gmail.com  
Kassör:                       Lars Nilsson 070 604 73 76 la.p.nil@gmail.com  
Sekreterare:               Lisa (Elisabeth) Nilsson 070 673 58 53 alisanilsson@gmail.com  
Ledamot:                    Lena Engström Ekeberg 070 285 27 04 lena.ekeberg20054@yahoo.se  
Ledamot:                    Bernt Lindström 072 245 25 77   berntolindstrom@gmail.com  
                         
Suppleant:                   Lotta Asklöf 073 626 21 48 lotta.mineur@hotmail.com  
Suppleant:                   Lars-Erik Norstedt 070 288 49 55
lasse_norstedt@yahoo.se  
       
Revisorer:                       Karin Åstrand och Peter Nyman      
Revisorssuppleant:        Marianne Persson      
Valberedning:     Berit Rödin och Agneta Larsson                            
        
Lingbo Hembygdsförening
Klubbäcken 78
816 92 LINGBO
Hemsida: lingbohembygdsgard.extrasida.se
Bankgiro: 378-9195
Swish: 123 096 15 57

Medlemsavgift 2024:      150 kr/år           250 kr/år för familj (2 st)     
Vi hälsar Er varmt välkomna som medlemmar!


Från stadgarna som fastslogs 1994:

Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom
- att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner

- att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering

- att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid

- att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling

- att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia

 

Föreningen ska vara ansluten till regionalt hembygdsförbund

Föreningen ska vara partipolitiskt och religiöst obunden

     


 

 
 
 
2024 © Lingbo Hembygdsförening

Webmaster: Lisa Nilsson